Türkçe   English
 
 
 
hakkında

 

Mülkiye Uluslararası İlişkiler Kongresi IV
Küreselleşmenin Sonu?

15-16 Ekim 2020

Ankara

 

 

 

 

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü tarafından düzenlenen “Mülkiye Uluslararası İlişkiler Kongreleri”nin dördüncüsü 15-16 Ekim 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Bu yılki kongremizin başlığı “Küreselleşmenin Sonu ?” olarak belirlenmiştir.

 

Doğu Bloku’nun çözülmesi, Sovyetler Birliği’nin dağılması, Soğuk Savaş’ın sona ermesi, entegrasyon hareketlerinin ivme kazanması, neoliberal eğilimlerin güçlenmesi ile birlikte küreselleşme toplumları, siyasal sistemleri ve hatta bireyleri derinden etkilemiştir. Bu ekonomik ve siyasal sistemsel dönüşüm sürecinde, toplumlar arasındaki ilişkiler, devletlerin egemenlik alanlarını da aşarak iç içe geçmeye başlamıştır. Dolayısıyla ekonomik krizler, göç, terörizm ve gelir dağılımındaki adaletsizlik gibi pek çok sorun da bu dönemde küresel bir nitelik kazanmış ve söz konusu sorunlara küresel çözümler aranması yönündeki eğilimler güçlenmiş, küresel yönetişim kaçınılmaz bir gelişme olarak algılanmıştır. Buna karşılık son yıllarda küreselleşme sürecini tehdit eden bir dizi gelişmeyi gözlemliyoruz: Serbest ticaretin önünde yükselmeye başlayan yeni engeller, devleti ve devlet egemenliğini güçlendiren siyasal gelişmeler, radikalleşen ve keskinleşen siyasal liderler ve siyasal hareketler. Kongremiz küreselleşmeyi bu yeni meydan okumalarla birlikte ele almayı hedeflemektedir. Dünya siyasal ve ekonomik sisteminin karşı karşıya kaldığı meseleler kongre süresince tartışılabilecek ve geleceğe ilişkin değerlendirmeler bu bağlamda ortaya konabilecektir. Küresel sistem, küresel aktörler ve devlet etkileşimi bu kritik süreçte tekrar tartışılabilecektir. IV. Mülkiye Uluslararası İlişkiler Kongresi’nde çok aktörlü ve çok boyutlu bir konu olarak küreselleşmenin krizini çeşitli disiplinlerin farklı bakış açılarıyla irdelemeyi amaçlamaktayız.

 

Bildiri Gönderim Formu için tıklayınız.


Kongreye katılmak isteyenlerin sunuş ve panel önerilerini 6 Ocak-30 Nisan 2019 tarihleri arasında, 700 kelimeden az olmayacak ve 1000 kelimeyi aşmayacak bir özetle birlikte, info@mulkiyeircongress.org adresine göndermeleri gerekmektedir. Kongreyle ilgili her türlü bilgiye http://mulkiyeircongress.org adresinden ulaşılabilir.

 

Kongre Temaları

 

• Küreselleşme Karşısında Devletler

• Popülizm ve Siyasal Radikalleşme

• Küreselleşme Teorileri

• Çok Uluslu Şirketler ve Küresel Düzen

• Toplumsal Cinsiyet ve Küreselleşme

• Göç ve Göçmenler

• Küreselleşme ve Tarih Yazımı

• Küresel Yönetişim Krizi

• Neoliberalizm Tartışmaları

• Küreselleşme Karşıtı Hareketler

• Terörizm ve Siyasal Şiddet

• Küresel Finans

• Medya, İletişim ve Söylem Savaşları

• Dünya Ticaret Düzeni

• Hegemonya ve Hegemonik Güçler

• Bölgeselleşme ve Bölgesel Güçler

• Bölgeselcilik Teorileri

• Bölgeselleşme ve Askeri İttifaklar

• Yeni Emperyalizm Tartışmaları

• Kültür, Kimlik, Post-Modernizm, Post-Küreselleşme

Bu alt temaların kongrenin ana fikri esasında ele alınması beklenmektedir.