hakkında

VII. Mülkiye Uluslararası İlişkiler Kongresi
Cumhuriyetin Yüzüncü Yılında Türk Dış Politikası

12-13 Ekim 2023

Ankara

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü tarafından Uluslararası İlişkiler disiplini üzerine farklı fikirleri buluşturarak akademik bir tartışma ortamı oluşturmak amacıyla her yıl düzenlenen Mülkiye Uluslararası İlişkiler Kongresi’nin yedincisi “Cumhuriyetin Yüzüncü Yılında Türk Dış Politikası” ana temasıyla 12-13 Ekim 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Ulusal hakemli kongre statüsündeki etkinliğimiz, her yıl belirlenen ilgili tema üzerine çalışan akademisyenleri ve lisansüstü öğrencilerini A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin (Mülkiye) ev sahipliğinde yüz yüze buluşturmayı amaçlamaktadır.


2023, Türkiye Cumhuriyeti’nin yüzüncü kuruluş yıldönümü olması nedeniyle Türk Dış Politikası çalışmaları açısından yeni bir değerlendirme fırsatı yaratmaktadır. Kongremiz, 1920’lerden 2020’lere gerek küresel ve bölgesel sistemde gerekse Türkiye’nin siyasal, ekonomik ve toplumsal yapısında meydana gelen dönüşümleri göz önünde bulundurarak, Cumhuriyetin geçmiş yüz yılının dış politika açısından değerlendirmesini yapıp, Türk dış politikasını yakın ve uzak gelecekte bekleyen zorluk ve fırsatları analiz etmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda, söz konusu yüz yıllık süreçte Türkiye’nin küresel ve bölgesel sistemdeki konumu ve rolünde, büyük güçler, uluslararası kuruluşlar ve komşu devletlerle ilişkilerinde, dış politika kurum, araç, söylem ve yöntemlerinde gözlemlenen süreklilik ve kopuş hatlarını tespit edecek özgün araştırmaya dayalı bildiri ve paneller özellikle tercih edilecektir.


Kongreye katılmak isteyenlerin bildiri veya panel önerilerini, Bildiri Başvuru Formunu veya Panel Başvuru Formunu doldurmak suretiyle en geç 2 Haziran 2023 tarihine kadar info@mulkiyeircongress.org adresine göndermeleri gerekmektedir.


Kongreyle ilgili her türlü bilgiye http://mulkiyeircongress.org adresinden ulaşılabilir.


Kongre Alt Temaları

• Cumhuriyetin Kuruluş Dönemi ve Antlaşmaları

• Türkiye’nin İkili ve Bölgesel İlişkileri

• Türkiye’nin Toplumsal Düzeni ve Dış Politika

• Türk Dış Politikasının Ekonomi Politiği

• Türkiye’nin Dış Politika Karar Alıcıları ve Karar Alma Süreçleri

• Türk Dış Politikasının Uygulanması ve Uygulayıcıları

• Kimlik ve Türk Dış Politikası

• Türk Dış Politikasında İnsan Hakları

• Türk Dış Politikasında Krizler ve Kriz Yönetimi

• Uluslararası Hukuk ve Türk Dış Politikası

• Uluslararası Örgütler ve Türkiye

• Türk Dış Politikasında Kamu Diplomasisi ve (Yeni) Medya

• Türkiye’nin Kalkınma ve İnsani Yardım Politikaları

• Türkiye’nin Yurtdışı Askerî Operasyonları ve Askerî Üs Politikası

• Türk Savunma Sanayisi ve Dış Politika

• Türkiye’nin Göç Politikası

• Türk Dış Politikasında Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü

• Türkiye’nin Arabuluculuk ve Çatışma Çözümü Politikası

• Türkiye’nin Diaspora Politikası

• Türkiye’nin İklim Politikası

• Türk Dış Politikası Yazımı ve Yazını