VII. Mülkiye Uluslararası İlişkiler Kongresi
Cumhuriyetin Yüzüncü Yılında Türk Dış Politikası
12-13 Ekim 2023
Ankara