geçmiş kongreler

"Cumhuriyetin Yüzüncü Yılında Türk Dış Politikası" başlığıyla 12-13 Ekim 2023 tarihlerinde düzenlenen Yedinci Mülkiye Uluslararası İlişkiler Kongresi'ne ait Bildiri Özetleri Kitabı için lütfen tıklayınız.


"NATO ve Türkiye” başlığıyla 13-14 Ekim 2022 tarihlerinde düzenlenen Altıncı Mülkiye Uluslararası İlişkiler Kongresi'ne ait Bildiri Özetleri Kitabı için lütfen tıklayınız.


"Uluslararası Sistemin Yeni Krizi: Covid-19 Pandemisi” başlığıyla 14-15-16 Ekim 2021 tarihlerinde düzenlenen Beşinci Mülkiye Uluslararası İlişkiler Kongresi'ne ait Bildiri Özetleri Kitabı için lütfen tıklayınız.


"Küreselleşmenin Sonu?” başlığıyla 15-16-17 Ekim 2020 tarihlerinde düzenlenen, Dördüncü Mülkiye Uluslararası İlişkiler Kongresi'ne ait Bildiri Özetleri Kitabı için lütfen tıklayınız.


"Birinci Dünya Savaşı ve Yirminci Yüzyıla Etkileri" başlığıyla 17-18 Ekim 2019 tarihlerinde düzenlenen, Üçüncü Mülkiye Uluslararası İlişkiler Kongresi'ne ait Bildiri Özetleri Kitabı için lütfen tıklayınız.


"Dönüşen Uluslararası Sistemde Devletlerin Dünyası" başlığıyla 15-16 Ekim 2018 tarihlerinde düzenlenen, İkinci Mülkiye Uluslararası İlişkiler Kongresi'ne ait Bildiri Özetleri Kitabı için lütfen tıklayınız.


"Ekim Devriminin Yüzüncü Yılı: Sovyetler Birliği, Soğuk Savaş, Uluslararası Sistem" başlığıyla 16-17 Ekim 2017 tarihlerinde düzenlenen, Birinci Mülkiye Uluslararası İlişkiler Kongresi'ne ait Bildiri Özetleri Kitabı için lütfen tıklayınız.